Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - översyn av föräldraförsäkringen
Socialdepartementet

Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - översyn av föräldraförsäkringen

8000

80 kr

En särskild utredare ska göra en översyn av reglerna för föräldraledighet och föräldraförsäkring. Syftet är att identifiera problem och föreslå åtgärder för att föräldraförsäkringen i högre grad än idag ska bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden, ett jämställt föräldraskap och även fortsatt bidra till goda uppväxtvillkor för barn.
Särskild utredare: Lars Arrhenius
Produktdetaljer: