Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - översyn av föräldraförsäkringen
Socialdepartementet

Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - översyn av föräldraförsäkringen

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska göra en översyn av reglerna för föräldraledighet och föräldraförsäkring. Syftet är att identifiera problem och föreslå åtgärder för att föräldraförsäkringen i högre grad än idag ska bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden, ett jämställt föräldraskap och även fortsatt bidra till goda uppväxtvillkor för barn.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 17
  • Utgiven: 2016
  • Serie: Dir. 2016:010
  • ISBN/Best.nr: 68716-010
  • Ämnen: Arbetsliv, Ekonomi & Näringsliv, Sociala frågor