Jämställt arbete? SOU 2014:30. Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet
Arbetsmarknadsdepartementet

Jämställt arbete? SOU 2014:30. Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet

24000

240 kr (exkl. moms)

Behandlar arbetslivets organisatoriska villkor och ramar. Kvinnor och män jobbar fortfarande i stor utsträckning i olika sektorer och har olika yrken och positioner. Det innebär att de verkar under skilda villkor och har varierande möjligheter att påverka sina arbeten. Olika aspekter av denna könssegregering på arbetsmarknaden diskuteras tillsammans med frågor om arbetsvillkor, arbetsmiljö och arbetsrelaterad ohälsa m.m.Rapporten syftar till att bidra med bred och användbar kunskap om jämställdheten i arbetslivet.
Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) har till uppgift att främja jämställdheten i arbetslivet. I uppdraget ingår att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns olika villkor och möjligheter i arbetslivet och de faktorer som leder till ojämställdhet. Delegationen ska också stimulera till debatt om hur jämställdheten i arbetslivet kan främjas och lämna förslag på insatser som kan öka jämställdheten för både kvinnor och män.Teckna stående order på SOU från Arbetsmarknadsdepartementet!