Jämställdhetsbonus. Familjepolitisk reform
Socialdepartementet

Jämställdhetsbonus. Familjepolitisk reform

17100

171 kr (exkl. moms)

Föreslår att en jämställdhetsbonus införs från och med den 1 juli 2008. Syftet är att förbättra förutsättningarna för jämställdhet vad gäller såväl föräldraledighet som deltagande i arbetslivet.

I dag tar kvinnor jämfört med männen ut en betydligt större del av föräldraledigheten och tar större ansvar för omsorgen om barnen under uppväxtåren. Kvinnor har också i genomsnitt en lägre förvärvsfrekvens och lägre lön än män. En ökad jämställdhet kan bidra till tryggare familjeförhållanden och till stabilare uppväxtförhållanden för barnen såväl som mer likvärdiga förutsättningar till arbetslivskarriär för kvinnor och män. Reformen innebär att den förälder som varit hemma längst får en skattekreditering när hon eller han arbetar och den andra föräldern samtidigt tar ut föräldrapenning. Reformen underlättar även för föräldrar av samma kön att fördela föräldraledigheten jämlikt.

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 60
  • Utgiven: 2008
  • Serie: Ds 2007:050
  • ISBN/Best.nr: 978-913822877-7
  • Ämnen: Arbetsliv, Ekonomi & Näringsliv, Sociala frågor