Jämställdhet räknas. ESO-rapport 2020:2
 • Socialrätt
 • Arbetsliv
 • Sociala frågor
 • Utbildning & Forskning
 • Ekonomi & Näringsliv

Jämställdhet räknas. ESO-rapport 2020:2

En ESO-rapport om kvinnors förändrade position i arbetslivet.

18400

184 kr (exkl. moms)

Jämställdhet räknas. ESO-rapport 2020:2

Jämställdhet räknas. ESO-rapport 2020:2

 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Format: Häftad bok
 • Omfång: 190
 • Utgiven: 2020
 • Serie: ESO-rapporter
 • ISBN: 978-913825059-4
 • Ämnen: Arbetsliv, Sociala frågor, Utbildning & Forskning, Ekonomi & Näringsliv

Om publikationen

Från slutet av 1960-talet och in på 1980-talet genomfördes flera politiska reformer i Sverige, såsom särbeskattning, införande och utbyggnad av daghem och föräldraförsäkring, vilka bidrog till att kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden. Reformerna lade grunden för utvecklingen av ett mer jämställt arbetsliv och under åren 1970–90 stod kvinnorna för nästan hela ökningen av arbetskraften. Utifrån offentlig statistik gör författarna Bengt Göran Emtinger och Claes Stråth en kartläggning av hur andelen kvinnor har förändrats över tid inom en rad yrken och sektorer. Särskild vikt lägger författarna vid hur utvecklingen har sett ut på vad som kan betecknas som mer inflytelserika positioner i samhället.

Utifrån rapportens resultat menar författarna bland annat att regeringens jämställdhetsmål behöver utvecklas och att målen behöver följas upp på ett bättre sätt än vad som görs i dag.

Författare: Bengt Göran Emtinger och Claes Stråth. Köp rapporten och ta del av analyser och slutsatser!

Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESO ligger under Finansdepartementet.