.
Jämställdhet på köpet?
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Ekonomi

Jämställdhet på köpet?

Marknadsfeminism, innovation och normkritik

21400

214 kr (exkl. moms)

Jämställdhet på köpet?

Jämställdhet på köpet?

  • Utgivare: Vinnova
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 82
  • Utgiven: 2014
  • ISBN/Best.nr: 978-918753711-0
  • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Ekonomi
  • Taggar:

Om publikationen

Det är uppenbart att nya perspektiv som utmanar det vedertagna är viktiga för idéutveckling och innovation. Det är med den utgångspunkten vi ser att ett normkritiskt arbetssätt kan bidra till förändring och innovation.

Normer är föreställningar om vad som är normalt, idealt och avvikande. De skapar underförstådda regler som vi förväntas anpassa oss till. De tas ofta för givet – tills de utmanas eller bryts.

Rapporten lyfter fram vad det kan innebära att anlägga ett genusperspektiv på produktutveckling. I fokus står båtkonceptet All Aboard, ett VINNOVA-finansierat projekt som bl a ifrågasätter vem som sätter normer för vad som är innovativt.
Abonnera på Vinnovas rapporter. Teckna stående order