Jakten på den perfekta ersättningsmodellen SOU 2017:56 Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme?
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Ekonomi
 • Hälsa och sjukvård
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt

Jakten på den perfekta ersättningsmodellen SOU 2017:56 Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme?

Delbetänkande från Tillitsdelegationen

18000

180 kr (exkl. moms)

Jakten på den perfekta ersättningsmodellen SOU 2017:56 Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme?

Jakten på den perfekta ersättningsmodellen SOU 2017:56 Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme?

 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 227
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824635-1
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Ekonomi, Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt, Socialrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Kartlägger ersättningsmodellernas styrande effekter i hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Utredningen presenterar de ersättningsmodeller som är mest aktuella i Sverige i dag och diskuterar sedan deras betydelse för möjligheten att tillvarata medarbetarnas kompetens och förmåga och därigenom bidra till en ändamålsenlig, kostnadseffektiv och innovativ välfärd av hög kvalitet. Delbetänkandet syftar till att vidga diskussionen om ersättningsmodellerna, bortom de ekonomiska incitamenten som vanligtvis är huvudfokus, för att skapa en bredare förståelse för ersättningsmodellernas effekter.

Några av rubrikerna i betänkandet:
 • Ersättningsmodeller utgör en del i ett större styrsystem
 • Ersättningsmodellerna har blivit mer komplicerade
 • Håll ersättningsmodellen så enkel som möjligt

Särskild utredare: Laura Hartman

Köp ditt eget exemplar för att ta del av utredningens analyser och slutsatser!
Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!