It-inslag i brottsligheten och rättsväsendets förmåga att hantera dem. Brå rapport 2016:17
Brottsförebyggande rådet, Brå

It-inslag i brottsligheten och rättsväsendets förmåga att hantera dem. Brå rapport 2016:17

25400

254 kr (exkl. moms)

Dagens samhälle genomsyras alltmer av informationsteknologi (it) och detsamma gäller brottsligheten.

Den här rapporten beskriver de senaste tio årens utveckling av den it-relaterade brottsligheten, liksom rättsväsendets kompetens och kapacitet att hantera den. Rapporten belyser också brister och angelägna utvecklingsområden för att höja rättsväsendets förmåga att hantera brott med it-inslag.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.
Tryckt upplaga: