IT-haverier i vården
Socialstyrelsen

IT-haverier i vården

13000

130 kr (exkl. moms)

Virusangrepp, driftstopp, förlorade patientdata, brister i säkerhetskopiering...Redovisar fyra olika typer av störningar i IT-system som inträffat i svensk sjukvård under perioden 2008-2009. Det har funnits risk att man inte har kunnat upprätthålla patientsäkerheten vid undersökning, vård och behandling. Tar bl.a. upp dessa frågor:
  • Innehåller vårdgivarnas katastrofplaner en plan för hur organisationen ska agera vid störningar i IT-systemen?
  • Hur fungerar skyddet mot yttre hot mot IT-verksamheten?
  • Vilka säkerhetskrav kan ställas vid upphandling av IT-system och IT-tjänster samt avtal med leverantörer?
Samla kunskapen om olyckor och katastrofer: Abonnera på Kamedo-rapporter!