IT-avtal - särskilt om outsourcing
Norstedts Juridik

IT-avtal - särskilt om outsourcing

En praktisk handledning

92200
Tryckt upplaga
Digital upplaga

922 kr (exkl. moms)

Det finns en mängd utmaningar och risker med avtal inom IT-området. Möjligheten att göra bra affärer med minskad risk ökar betydligt med hjälp av bra processer och tillgodogörande av de erfarenheter som finns.


IT-avtal – särskilt om outsourcing är en övergripande och praktiskt inriktad handbok kring upphandlingsprocessen och avtal avseende inköp av IT som tjänst. Fokus ligger på outsourcing, dvs. utkontraktering av funktioner och verksamhet. Boken behandlar besluts-, upphandlings- och avtalsprocesserna samt avtalets innehåll, förvaltning och avslut. Förutom teoretisk genomgång av de olika
outsourcingalternativen, IT-tjänsteavtalet, huvudavtalet och strukturfrågorna, vissa allmänna juridiska frågeställningar samt trender, finns här även en checklista för IT-avtalet. Checklistan sammanfattar de frågeställningar som bör beaktas vid avtalsskrivande, tillämpningen av branschens standardavtal eller vid framtagandet av egna avtalslösningar.


IT avtal – särskilt om outsourcing fungerar som en utförlig handledning för framgångsrik utformning av IT-avtal. Boken vänder sig till alla som kommer i
kontakt med dessa frågor.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 206
  • Utgiven: 2009
  • ISBN: 978-913901423-2

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Det finns en mängd utmaningar och risker med avtal inom IT-området. Möjligheten att göra bra affärer med minskad risk ökar betydligt med hjälp av bra processer och tillgodogörande av de erfarenheter som finns.


IT-avtal – särskilt om outsourcing är en övergripande och praktiskt inriktad handbok kring upphandlingsprocessen och avtal avseende inköp av IT som tjänst. Fokus ligger på outsourcing, dvs. utkontraktering av funktioner och verksamhet. Boken behandlar besluts-, upphandlings- och avtalsprocesserna samt avtalets innehåll, förvaltning och avslut. Förutom teoretisk genomgång av de olika
outsourcingalternativen, IT-tjänsteavtalet, huvudavtalet och strukturfrågorna, vissa allmänna juridiska frågeställningar samt trender, finns här även en checklista för IT-avtalet. Checklistan sammanfattar de frågeställningar som bör beaktas vid avtalsskrivande, tillämpningen av branschens standardavtal eller vid framtagandet av egna avtalslösningar.


IT avtal – särskilt om outsourcing fungerar som en utförlig handledning för framgångsrik utformning av IT-avtal. Boken vänder sig till alla som kommer i
kontakt med dessa frågor.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Förmögenhetsrätt
  • Publicerad: 2011-02-18
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913901423-2