.
Islamofobiska hatbrott. Brå rapport 2021:3
  • Familjerätt
  • Straffrätt
  • Socialrätt

Islamofobiska hatbrott. Brå rapport 2021:3

21100

211 kr (exkl. moms)

Islamofobiska hatbrott. Brå rapport 2021:3

Islamofobiska hatbrott. Brå rapport 2021:3

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om publikationen

Hur yttrar sig hatbrott mot muslimer? Den frågan blir allt viktigare att besvara, i takt med en ökad rapportering om rasistiska och islamofobiska idéströmningar
och hatbrott, både i Sverige och runt om i Europa. Det har desto större aktualitet ju fler personer i Sverige som är muslimer och ju fler som därmed kan utsättas för fördomar, diskriminering och hatbrott till följd av sin religiösa tro.

I denna rapport beskrivs de islamofobiska hatbrottens karaktär, var de begås och mot vem, samt vilka konsekvenser som dessa handlingar har för de utsatta. Rapporten belyser också ickebrottsliga uttryck för islamofobi, i form av negativa föreställningar och attityder som finns mot islam och muslimer.


Rapporten riktar sig främst till regeringen, men även till rättsväsendets aktörer och till dig som vill veta mer om islamofobins uttryck i Sverige.
Rapporten visar på bredden i de islamofobiska uttrycken och utgör ett kunskapsunderlag för att kunna arbeta vidare med förebyggande åtgärder mot hatbrott, diskriminering och andra kränkningar som drabbar muslimer