Invandrares flyttmönster
Statistiska centralbyrån/SCB

Invandrares flyttmönster

15000

150 kr (exkl. moms)

Sveriges folkmängd har främst ökat de senaste femton åren tack vare att fler personer invandrat till Sverige än som utvandrat. Befolkningsprognoserna pekar på att invandringen kommer att ha fortsatt stor påverkan på folkökningen inom överskådlig tid. Därför har det stor betydelse var invandrarna väljer att bosätta sig för hur folkmängden och befolkningsstrukturen utvecklar sig i olika delar av landet.