.
Introduktion till EU:s socialförsäkringsrätt
 • Familjerätt
 • Socialrätt
 • Sociala frågor

Introduktion till EU:s socialförsäkringsrätt

Jaan Paju
Produkt-id: 6623515246758
ID: C8AF9E0A5971BD5B85258281003D7660

242 kr (exkl. moms)

Introduktion till EU:s socialförsäkringsrätt

Introduktion till EU:s socialförsäkringsrätt

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 3
 • Omfång: 88
 • Utgiven: 2021
 • ISBN: 9789139208976
 • Ämnen: Familjerätt, Socialrätt
 • Taggar: Sociala frågor
 • Författare: Jaan Paju

Om boken

Introduktion till EU:s socialförsäkringsrätt är en grundläggande bok om EU:s samordningsinstrument förordning 883/2004 på socialförsäkringens område. Boken ger en samlad bild av den komplexa samordningen av medlemsstaternas socialförsäkringssystem med betoning på principerna och de materiella huvudreglerna. Fokus är på att förklara varför en samordning av medlemsstaternas socialförsäkringar är nödvändig, när förordning 883/2004 blir tillämplig samt en presentation av hur samordningen sker på förordningens viktigaste sakområden: förmåner vid sjukdom, förmåner vid moderskap, familjeförmåner, förmåner vid arbetslöshet, förmåner vid ålderdom, förmåner vid invaliditet, förmåner vid olycksfall i arbetet och arbetssjukdom. I denna tredjeupplaga har texten kompletterats mot bakgrund av rättspraxisutveckling och ny doktrin på området.

Boken är avsedd att användas i den juridiska undervisningen på universitets- och högskolenivå, men kan med fördel även nyttjas av praktiker som en vägvisare till EU:s socialförsäkringsrätt.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139208976.png", "type"=>"print", "product_id"=>"C8AF9E0A5971BD5B85258281003D7660", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"C8AF9E0A5971BD5B85258281003D7660", "verkid"=>"D4D292B3B988353C85258123005015903", "subject_areas"=>["Familjerätt", "Socialrätt"], "subjects"=>["Familjerätt", "Sociala frågor"], "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1926", "id"=>"FFC9925C5FD0D141C12578B2003EE724", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Jaan", "lastname"=>"Paju"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"true", "notification_no"=>"21", "stock"=>"87", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"3", "priceresellers"=>"169", "size"=>"88", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2021", "publicerat_datum"=>"2021-05-24", "publicerat_timestamp"=>1621814400, "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}