.
Introduktion till aktieägaravtal
  • Associationsrätt

Introduktion till aktieägaravtal

Daniel Stattin, Carl Svernlöv
Produkt-id: 4335672229932
ID: S-E13F4911700A37CA85257F450047C3
Introduktion till aktieägaravtal
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Aktieägaravtal är vanligt förekommande i aktiebolag med få ägare. I dessa avtal söker aktieägarna obligationsrättsligt reglera frågor som har att göra med bl.a. ägande och ägarförändringar, styrning och aktieägarnas syfte med aktiebolaget. På grund av aktiebolagslagstiftningens delvis tvingande natur är det dock inte ovanligt att det uppstår konflikter mellan det obligationsrättsliga aktieägaravtalet och reglerna i aktiebolagslagen och bolagsordningen. Introduktion till aktieägaravtal utgör en systematisk inledning kring problematiken kring aktieägaravtal och deras förhållande till bolagsrätten. Denna andra upplaga har omarbetats och kompletterats med bland annat avsnitt om tolkning av avtal. Tack vare sitt kortfattade format är boken lämpad både för undervisningsändamål och som ett lättillgängligt referensverk för advokater, bolagsjurister, revisorer och andra som arbetar med dessa frågor.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139205814.jpg", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-E13F4911700A37CA85257F450047C3", "primary"=>"false", "oldfidoid"=>"S-E13F4911700A37CA85257F450047C37C", "verkid"=>"E13F4911700A37CA85257F450047C3182", "subject_areas"=>["Associationsrätt"], "subjects"=>["Associationsrätt"], "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0427", "id"=>"1BCBA352730D2E6DC12575D60043C062", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Daniel", "lastname"=>"Stattin"}, {"contact_id"=>"1679", "id"=>"D7A75382AFD6E700C125753E002F9C83", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Carl", "lastname"=>"Svernlöv"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2013.", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139205814", "courselitterature"=>"true", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"2", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2013", "publicerat_datum"=>"2013-10-03", "publicerat_timestamp"=>1380758400, "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}