.
Intresseavvägningar inom fastighetsrätten
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Fastighetsrätt

Intresseavvägningar inom fastighetsrätten

Anders Dahlsjö, Thomas Kalbro, Eidar Lindgren, Leif Norell

En diskussion om lagstiftning och tillämpning

Produkt-id: 6829936312486
ID: P000044847

397 kr (exkl. moms)

Intresseavvägningar inom fastighetsrätten

Intresseavvägningar inom fastighetsrätten

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Antologin handlar om intresseavvägningar inom fastighetsrätten. Utifrån sina expertområden diskuterar de fyra författarna lagstiftning och rättstillämpning.

Eidar Lindgren ställer frågan vem ska bestämma när det gäller strandnära byggande i städer – kommunen, länsstyrelsen eller domstolen?

Thomas Kalbro belyser om lagsystemet kan förbättras för att uppnå en rimligare avvägning mellan lämplig markanvändning och enskilda intressen.

Anders Dahlsjö behandlar, utifrån analys av ett antal rättsfall, tillämpningen av proportionalitetsprincipen inom fastighetsbildningslagstiftningen.

Leif Norell diskuterar intresseavvägning vid bildande av stora bostadsfastigheter på landsbygden – bör tillämpningen bli flexiblare inom strandskyddsområden?

En central fråga är om EU-rättens och egendomsskyddets proportionalitetsprincip har fått ett tillräckligt genomslag inom fastighetsrätten. Ett avslutande kapitel innehåller intressanta slutsatser. Det framförs förslag på såväl relevanta lagändringar som behov av en ändrad rättstillämpning.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139314677.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000044847", "primary"=>"true", "verkid"=>"P0000448441", "subject_areas"=>["Fastighetsrätt, miljö och samhälle"], "subjects"=>["Fastighetsrätt"], "subtitle"=>"En diskussion om lagstiftning och tillämpning", "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0350", "id"=>"10ED3CCEDB7D9356C1257617004574BC", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Anders", "lastname"=>"Dahlsjö"}, {"contact_id"=>"1146", "id"=>"891C57C1DC138CF3C12576AF005091DB", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Thomas", "lastname"=>"Kalbro"}, {"contact_id"=>"0441", "id"=>"1D8FA2911D40831EC12577B600430D69", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Eidar", "lastname"=>"Lindgren"}, {"contact_id"=>"1007", "id"=>"756490BB7613E6DDC12577FB0037EFC0", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Leif", "lastname"=>"Norell"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"227", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"278", "size"=>"172", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2021", "publicerat_datum"=>"2021-08-23", "publicerat_timestamp"=>1629676800, "marclass"=>"SILVER TITLE"}