Internetpublicering och sociala medier
Norstedts Juridik

Internetpublicering och sociala medier

En juridisk vägledning

51400
Tryckt upplaga
Digital upplaga

514 kr (exkl. moms)

Författare:
Malin Edmar
Syftet med denna bok är att på ett konkret och enkelt sätt förklara reglerna som rör internetpublicering, sociala medier och IT-relaterade produkter och tjänster. Boken är full av exemplifierande rättsfall och förklaringar och ger samtidigt en god förståelse för hur den traditionella juridiken har utvecklats i takt med digitaliseringen. Nytt material har tillkommit i denna upplaga, framför allt ett längre kapitel om dataskyddsförordningens bestämmelser, GDPR, som gås igenom utifrån ett praktiskt perspektiv. Ett kapitel består dessutom av frågor och svar om vad man ska tänka på vid publicering av material, produkter och tjänster på nätet. Exempel på frågor som besvaras i boken är:

 • Får man använda cookies?

 • Kan en blogg vara grundlagsskyddad?

 • Vem behöver ett dataskyddsombud?

 • För vilka personuppgifter krävs samtycke och när behöver man inte be om lov för att lägga ut uppgifter?

 • Vad behöver de allmänna villkoren ta upp när jag säljer en vara eller tjänst över internet eller som molntjänst?

 • Måste man ha ett personuppgiftsbiträdesavtal enligt GDPR?

 • Hur får man marknadsföra en vara på internet?

 • Får man lämna ut personuppgifter utanför EU?

 • När är det förtal på Facebook?

 • Kan länkning vara upphovsrättsligt relevant?

 • Vem äger en webbproduktion?

 • Vilket lands lag gäller för en webbplats?

Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Omfång: 280
 • Utgiven: 2018
 • ISBN: 978-913902030-1

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Malin Edmar
Syftet med denna bok är att på ett konkret och enkelt sätt förklara reglerna som rör internetpublicering, sociala medier och IT-relaterade produkter och tjänster. Boken är full av exemplifierande rättsfall och förklaringar och ger samtidigt en god förståelse för hur den traditionella juridiken har utvecklats i takt med digitaliseringen. Nytt material har tillkommit i denna upplaga, framför allt ett längre kapitel om dataskyddsförordningens bestämmelser, GDPR, som gås igenom utifrån ett praktiskt perspektiv. Ett kapitel består dessutom av frågor och svar om vad man ska tänka på vid publicering av material, produkter och tjänster på nätet. Exempel på frågor som besvaras i boken är:

 • Får man använda cookies?

 • Kan en blogg vara grundlagsskyddad?

 • Vem behöver ett dataskyddsombud?

 • För vilka personuppgifter krävs samtycke och när behöver man inte be om lov för att lägga ut uppgifter?

 • Vad behöver de allmänna villkoren ta upp när jag säljer en vara eller tjänst över internet eller som molntjänst?

 • Måste man ha ett personuppgiftsbiträdesavtal enligt GDPR?

 • Hur får man marknadsföra en vara på internet?

 • Får man lämna ut personuppgifter utanför EU?

 • När är det förtal på Facebook?

 • Kan länkning vara upphovsrättsligt relevant?

 • Vem äger en webbproduktion?

 • Vilket lands lag gäller för en webbplats?

Målgrupp
Övrigt, Juridiska
Digital upplaga:
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Ämnesområde: Immaterialrätt
 • Publicerad: 2018-05-29
 • Version: 6
 • ISBN: 978-913902030-1