Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik
Vinnova

Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik

22000

220 kr

Studien presenterar de centrala aktörerna i det svenska innovationssystemets omfattning och position i internationell jämförelse. Den ger oss också kunskap om trender, initiativ och satsningar i andra länder och regioner. Utöver detta redovisas jämförande fallstudier som belyser det svenska innovationssystemets konkurrensförutsättningar.

Produktdetaljer: