Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik
Vinnova

Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik

22000

220 kr (exkl. moms)

Studien presenterar de centrala aktörerna i det svenska innovationssystemets omfattning och position i internationell jämförelse. Den ger oss också kunskap om trender, initiativ och satsningar i andra länder och regioner. Utöver detta redovisas jämförande fallstudier som belyser det svenska innovationssystemets konkurrensförutsättningar.