Internationella skattehandboken
  • Ekonomi & Näringsliv
  • Straffrätt & Rättsväsen

Internationella skattehandboken

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Digital utgåva:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Version: 6
  • ISBN: 978-91-39-30149-3
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Straffrätt & Rättsväsen

Om boken

Internationella Skattehandboken är en praktisk handbok i internationell skatterätt. Denna sjätte upplaga är omarbetad med hänsyn till ny lagstiftning och praxis såväl i Sverige som inom EU. Ändringarna gäller bland annat rättsutvecklingen i Sverige vad gäller reglerna om skattefrihet för utdelning och kapitalvinster på näringsbetingade aktier samt CFC-reglerna. Vidare behandlas den senaste utvecklingen på EG-rättens område. Slutligen behandlas de nya svenska reglerna om dokumentationskrav vad gäller internprissättning i internationellt verksamma koncerner. Boken innehåller också en unik översättning av den senaste lydelsen av OECDs modellavtal.Internationella Skattehandboken är särskilt riktad till företag som bedriver internationell verksamhet. Boken innehåller också omfattande redogörelse för internationella aspekter på av personbeskattningsområdet, t ex vid arbete utomlands. Boken är utgiven i samarbete mellan Norstedts Juridik och KPMG.