.
Internationella skattehandboken
  • Skatterätt
  • Internationell skatterätt

Internationella skattehandboken

Jan Källqvist, Anders Köhlmark
0
Internationella skattehandboken
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Internationella Skattehandboken är en praktisk handbok i internationell skatterätt. Denna sjätte upplaga är omarbetad med hänsyn till ny lagstiftning och praxis såväl i Sverige som inom EU. Ändringarna gäller bland annat rättsutvecklingen i Sverige vad gäller reglerna om skattefrihet för utdelning och kapitalvinster på näringsbetingade aktier samt CFC-reglerna. Vidare behandlas den senaste utvecklingen på EG-rättens område. Slutligen behandlas de nya svenska reglerna om dokumentationskrav vad gäller internprissättning i internationellt verksamma koncerner. Boken innehåller också en unik översättning av den senaste lydelsen av OECDs modellavtal.Internationella Skattehandboken är särskilt riktad till företag som bedriver internationell verksamhet. Boken innehåller också omfattande redogörelse för internationella aspekter på av personbeskattningsområdet, t ex vid arbete utomlands. Boken är utgiven i samarbete mellan Norstedts Juridik och KPMG.