Internationella säkerhetsrätter i järnvägsfordon m.m. SOU 2016:43. Järnvägsprotokollet
Justitiedepartementet

Internationella säkerhetsrätter i järnvägsfordon m.m. SOU 2016:43. Järnvägsprotokollet

29700

297 kr

Nu föreslås att det ska bli enklare och billigare för företag i järnvägssektorn att finansera sina investeringar. Genom tillträde till järnvägsprotokollet kan Sverige möta framtidens transportutmaningar menar utredningen.För att få goda konkurrensvillkor och låga finansieringskostnader kan ett land ansluta sig till det så kallade järnvägsprotokollet, som är kopplat till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker (Kapstadskonventionen). Det ger företagen tillgång till ett internationellt register för de säkerhetsrätter som kreditgivarna kräver när de ska finansiera järnvägsfordon. Systemet medför även gemensamma materiella bestämmelser för exempelvis vilka rättigheter den som ger kredit har om kredittagaren inte kan betala sina skulder.Protokollet gör det möjligt för kreditgivare att lättare bedöma vilka risker som finns när järnvägsfordon ska finansieras och det kan ge järnvägsföretagen förmånligare ekonomiska villkor. Det gynnar även statliga järnvägsoperatörer – deras tillgång till kapital för investeringar minskar behovet av statligt stöd.Särskild utredare: Ralf G Larsson.
Köp dent tryckta utredningen för att ta del av förslagen!Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!
Produktdetaljer: