Internationella köplagen (CISG )
Wolters Kluwer

Internationella köplagen (CISG )

En kommentar

15000
Tryckt upplaga
Digital upplaga

150 kr (exkl. moms)

Författare:
Jan Ramberg , Johnny Herre
FN-konventionen om internationella köp (CISG) från 1980 har utgjort förebilden för den svenska köplagen. Vid tillämpning av CISG i Sverige är det därför främst av intresse att framhålla i vilka avseenden bestämmelserna i köplagen skiljer sig från motsvarande bestämmelser i CISG. En omfattande utländsk praxis har utbildats, vilket har stor en stor betydelse vid tolkning och tillämpning av CISG, medan svensk rättspraxis är mycket sparsam.

I denna upplaga beaktas ny litteratur, nya uttalanden av CISG Advisory Council, nya upplagor av böcker och nya rättsfall. Arbetet med revideringen har utförts av Johnny Herre och granskats av Jan Ramberg.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Jan Ramberg , Johnny Herre
FN-konventionen om internationella köp (CISG) från 1980 har utgjort förebilden för den svenska köplagen. Vid tillämpning av CISG i Sverige är det därför främst av intresse att framhålla i vilka avseenden bestämmelserna i köplagen skiljer sig från motsvarande bestämmelser i CISG. En omfattande utländsk praxis har utbildats, vilket har stor en stor betydelse vid tolkning och tillämpning av CISG, medan svensk rättspraxis är mycket sparsam.
För denna digitala uppdatering har lagstiftning, nya förarbeten och ny rättspraxis sedan fjärde upplagan beaktats, liksom ny litteratur och reviderade verk inom det internationellt köprättsliga ämnesområdet.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga: