.
Internationella köplagen (CISG)
  • Förmögenhetsrätt

Internationella köplagen (CISG)

Jan Ramberg, Johnny Herre

En kommentar

0
Internationella köplagen (CISG)
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Konventionens betydelse för internationell handel ökar ständigt. När detta skrivs har 93 länder i världen ratificerat eller på annat sätt tillträtt konventionen. I denna digitala uppdatering har beaktats all rättspraxis rapporterad i CLOUT (Case Law on UNCITRAL Texts) fram till dagens datum. Tillsammans med andra rättsfall som tillkommit och som beaktats innebär detta att det i den föreliggande upplagan hänvisas till nästan 1 100 rapporterade avgöranden. Ändå är det ett betydande antal avgöranden som finns rapporterade i någon av rapporteringstjänsterna som inte kunnat beaktas. Vidare har beaktats nya yttranden från CISG Advisory Council i för tolkningen och tillämpningen av konventionen viktiga frågor. Internationella handelskammaren, ICC, har också gett ut en ny version av Incoterms, nu benämnd Incoterms 2020, som har beaktats. Jag har i denna upplaga dock valt att bara beakta justeringar i standardverken till konventionen, liksom tillkommande standardverk, men inte alla juridiska artiklar som tillkommit.