.
Internationella köplagen (CISG )
  • Förmögenhetsrätt

Internationella köplagen (CISG )

Johnny Herre, Jan Ramberg

En kommentar

184300

1.843 kr (exkl. moms)

Internationella köplagen (CISG )

Internationella köplagen (CISG )

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

FN-konventionen om internationella köp (CISG) från 1980 har utgjort förebilden för den svenska köplagen. Vid tillämpning av CISG i Sverige är det därför främst av intresse att framhålla i vilka avseenden bestämmelserna i köplagen skiljer sig från motsvarande bestämmelser i CISG. En omfattande utländsk praxis har utbildats, vilket har stor en stor betydelse vid tolkning och tillämpning av CISG, medan svensk rättspraxis är mycket sparsam.I denna upplaga beaktas ny litteratur, nya uttalanden av CISG Advisory Council, nya upplagor av böcker och nya rättsfall. Arbetet med revideringen har utförts av Johnny Herre och granskats av Jan Ramberg.