Internationella jämförelser av brottsligheten
  • Straffrätt & Rättsväsen

Internationella jämförelser av brottsligheten

11800

118 kr (exkl. moms)

Internationella jämförelser av brottsligheten

Internationella jämförelser av brottsligheten

Om publikationen

Sammanfattar resultaten från den senaste internationella brottsofferundersökningen, som gjordes 1996. Undersökningen gällde elva s.k. traditionella brott som kan drabba privatpersoner. De elva länder som deltog i undersökningen är England/Wales, Finland, Frankrike, Holland, Kanada, Nordirland, Schweiz, Skottland, Sverige, USA och Österrike. Här fokuseras brottsligheten i Sverige.

Teckna stående order på publikationer från BRÅ