Internationella jämförelser av brottsligheten
Brottsförebyggande rådet, BRÅ

Internationella jämförelser av brottsligheten

11800

118 kr (exkl. moms)

Sammanfattar resultaten från den senaste internationella brottsofferundersökningen, som gjordes 1996. Undersökningen gällde elva s.k. traditionella brott som kan drabba privatpersoner. De elva länder som deltog i undersökningen är England/Wales, Finland, Frankrike, Holland, Kanada, Nordirland, Schweiz, Skottland, Sverige, USA och Österrike. Här fokuseras brottsligheten i Sverige.

Teckna stående order på publikationer från BRÅ
Tryckt upplaga: