.
Internationella bodelningslagen och internationella arvslagen m.m.
  • Familjerätt
  • EU-rätt

Internationella bodelningslagen och internationella arvslagen m.m.

En kommentar

88700

887 kr (exkl. moms)

Internationella bodelningslagen och internationella arvslagen m.m.

Internationella bodelningslagen och internationella arvslagen m.m.

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

EU:s nya bodelningsförordning har medfört att stora delar av Europa inklusive Sverige den 29 januari 2019 fått gemensamma IP-regler på bodelningsområdet. Bodelningsförordningen har i Sverige kompletterats av den nya svenska internationella bodelningslagen (IBL). På grund av en övergångsbestämmelse i EU:s bodelningsförordning är vissa regler i tidigare svenska internationella bodelningslagen (LIMF) fortfarande aktuella. Boken innehåller också en uppdaterad kommentar till den svenska kompletteringslagen (IAL) till EU:s arvsförordning.

Advokaterna ULF BERGQUIST och ULRIKA HEDSTRÖM, som är specialiserade på internationell arvs- och bodelningsrätt, kommenterar i denna bok utförligt paragraf för paragraf i såväl IBL och IAL som de fortfarande aktuella paragraferna i LIMF. Författarna har varit engagerade i det internationella och nationella arbete som lett fram till den nya lagstiftningen.