.
Internationella bodelningslagen och internationella arvslagen m.m.
  • Familjerätt
  • EU-rätt

Internationella bodelningslagen och internationella arvslagen m.m.

Ulf Bergquist, Ulrika Hedström

En kommentar

98700

987 kr (exkl. moms)

Internationella bodelningslagen och internationella arvslagen m.m.

Internationella bodelningslagen och internationella arvslagen m.m.

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

EU:s nya bodelningsförordning har medfört att stora delar av Europa inklusive Sverige den 29 januari 2019 fått gemensamma IP-regler på bodelningsområdet. Bodelningsförordningen har i Sverige kompletterats av den nya svenska internationella bodelningslagen (IBL). På grund av en övergångsbestämmelse i EU:s bodelningsförordning är vissa regler i tidigare svenska internationella bodelningslagen (LIMF) fortfarande aktuella. Boken innehåller också en uppdaterad kommentar till den svenska kompletteringslagen (IAL) till EU:s arvsförordning.

Advokaterna ULF BERGQUIST och ULRIKA HEDSTRÖM, som är specialiserade på internationell arvs- och bodelningsrätt, kommenterar i denna bok utförligt paragraf för paragraf i såväl IBL och IAL som de fortfarande aktuella paragraferna i LIMF. Författarna har varit engagerade i det internationella och nationella arbete som lett fram till den nya lagstiftningen.