.
Internationella bodelningslagen och internationella arvslagen m.m.
  • Familjerätt
  • EU-rätt

Internationella bodelningslagen och internationella arvslagen m.m.

Ulf Bergquist, Ulrika Hedström

En kommentar

Produkt-id: 4335661023276
ID: S-3EEB3525822D9A66852583A5004E6F
Internationella bodelningslagen och internationella arvslagen m.m.
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

EU:s nya bodelningsförordning har medfört att stora delar av Europa inklusive Sverige den 29 januari 2019 fått gemensamma IP-regler på bodelningsområdet. Bodelningsförordningen har i Sverige kompletterats av den nya svenska internationella bodelningslagen (IBL). På grund av en övergångsbestämmelse i EU:s bodelningsförordning är vissa regler i tidigare svenska internationella bodelningslagen (LIMF) fortfarande aktuella. Verket innehåller också en uppdaterad kommentar till den svenska kompletteringslagen (IAL) till EU:s arvsförordning.

Advokaterna ULF BERGQUIST och ULRIKA HEDSTRÖM, som är specialiserade på internationell arvs- och bodelningsrätt, kommenterar i detta verk utförligt paragraf för paragraf i såväl IBL och IAL som de fortfarande aktuella paragraferna i LIMF. Författarna har varit engagerade i det internationella och nationella arbete som lett fram till den nya lagstiftningen.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139021872.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-3EEB3525822D9A66852583A5004E6F", "primary"=>"false", "oldfidoid"=>"S-3EEB3525822D9A66852583A5004E6F4C", "verkid"=>"8318EC8A5432FF10852584AF003A9FD01", "subject_areas"=>["Familjerätt"], "subjects"=>["Familjerätt", "EU-rätt"], "subtitle"=>"En kommentar", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1427", "id"=>"B283B28F9B4CF4F2C1257A0D0044A605", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Ulf", "lastname"=>"Bergquist"}, {"contact_id"=>"1327", "id"=>"A3BBEF90BE729377C125814B00519996", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Ulrika", "lastname"=>"Hedström"}], "prodtype"=>"Digital lagkommentar", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2019

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139021872", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2019", "publicerat_datum"=>"2019-11-21", "publicerat_timestamp"=>1574294400}