Internationella avtal
Norstedts Juridik

Internationella avtal

i teori och praktik

57900
Tryckt upplaga
Digital upplaga

579 kr (exkl. moms)

Den tilltagande internationaliseringen har markant förändrat de internationella marknaderna för varor och tjänster. Företag över hela världen genomför dagligen en stor mängd transaktioner med motparter i andra länder. Denna bok riktar sig till de jurister och affärsmän som arbetar med internationella kommersiella avtal.

Många aspekter av dessa avtal kommenteras av författare med stor erfarenhet inom området. Efter ett inledande kapitel med en historisk överblick av bokens redaktör Carl Svernlöv, behandlar professor Christina Ramberg de juridiska ramarna kring internationella kommersiella avtalsslut. De konkurrensrättsliga aspekterna av dessa avtal utvecklas närmare av bolagsjurist Jacob Westin. Advokaterna Tomas Rudenstam och Carl Svernlöv ger en praktisk handledning i att skriva internationella kommersiella avtal, följt av ett avsnitt om konfliktlösning i dessa avtal av advokaten Stefan Bessman. Sist i boken redogör chefsjurist Viveca Bergstedt Sten på ett praktiskt och konkret sätt för hur man bäst bedriver internationella avtalsförhandlingar. Ett antal bilagor av relevans för denna typ av avtal ökar bokens användbarhet för praktikern.

Samtliga författararvoden för denna bok går oavkortat till Röda Korsets Center för Torterade Flyktingar (www.redcross.se/rkcstockholm). Ytterligare
bidrag mottages tacksamt till pg 41213-0.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 283
  • Utgiven: 2013
  • ISBN: 978-913911287-7

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Den tilltagande internationaliseringen har markant förändrat de internationella marknaderna för varor och tjänster. Företag över hela världen genomför dagligen en stor mängd transaktioner med motparter i andra länder. Denna bok riktar sig till de jurister och affärsmän som arbetar med internationella kommersiella avtal.

Många aspekter av dessa avtal kommenteras av författare med stor erfarenhet inom området. Efter ett inledande kapitel med en historisk överblick av bokens redaktör Carl Svernlöv, behandlar professor Christina Ramberg de juridiska ramarna kring internationella kommersiella avtalsslut. De konkurrensrättsliga aspekterna av dessa avtal utvecklas närmare av bolagsjurist Jacob Westin. Advokaterna Tomas Rudenstam och Carl Svernlöv ger en praktisk handledning i att skriva internationella kommersiella avtal, följt av ett avsnitt om konfliktlösning i dessa avtal av advokaten Stefan Bessman. Sist i boken redogör chefsjurist Viveca Bergstedt Sten på ett praktiskt och konkret sätt för hur man bäst bedriver internationella avtalsförhandlingar. Ett antal bilagor av relevans för denna typ av avtal ökar bokens användbarhet för praktikern.

Samtliga författararvoden för denna bok går oavkortat till Röda Korsets Center för Torterade Flyktingar (www.redcross.se/rkcstockholm). Ytterligare
bidrag mottages tacksamt till pg 41213-0.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Förmögenhetsrätt
  • Publicerad: 2013-02-05
  • Version: 2
  • ISBN: 978-913911287-7