Internationella arvslagen och de internationella bodelningslagarna
Wolters Kluwer

Internationella arvslagen och de internationella bodelningslagarna

En kommentar

72100
Tryckt upplaga
Digital upplaga

721 kr (exkl. moms)

Författare:
Lina Melén , Ulf Bergquist
EU:s arvsförordning (den första någonsin) träder ikraft 2015-08-17. Samtidigt kommer en svensk lag, Internationella arvslagen, med kompletterande svenska bestämmelser till EU:s arvsförordning, att träda i kraft. Den nya lagen kommer att ersätta de nuvarande internationella dödsbolagarna. Dessa två lagar kommenteras i två olika böcker i NGB-serien av Ulf Bergquist. -- Tanken är nu att ge ut en kommentar i en enda volym. -- De två nuvarande kommentarerna innehåller även en del om internationella bodelningslagarna. Detta kommer att dateras upp och läggas in i den nya kommentaren.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Lina Melén , Ulf Bergquist
EU:s arvsförordning (den första någonsin) träder ikraft 2015-08-17. Samtidigt kommer en svensk lag, Internationella arvslagen, med kompletterande svenska bestämmelser till EU:s arvsförordning, att träda i kraft. Den nya lagen kommer att ersätta de nuvarande internationella dödsbolagarna. Dessa två lagar kommenteras i två olika böcker i NGB-serien av Ulf Bergquist. -- Tanken är nu att ge ut en kommentar i en enda volym. -- De två nuvarande kommentarerna innehåller även en del om internationella bodelningslagarna. Detta kommer att dateras upp och läggas in i den nya kommentaren.
Digital upplaga: