Internationell beskattning - Laghandbok
Wolters Kluwer

Internationell beskattning - Laghandbok

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Utförlig handbok om svenska rättsregler samt om avtal och praxis för internationell beskattning. De svenska dubbelbeskattningsavtalen beskrivs i löpande text. Därutöver återges de i sin helhet avseende inkomst och förmögenhet, arv och gåva och handräckning samt tillämpliga anvisningar, protokoll och tillägg till avtalen. Avtalen återges både på avtalslandets språk och på svenska såsom de återges i SFS.

Digital utgåva: