Internationell beskattning. En översikt
Norstedts Juridik

Internationell beskattning. En översikt

67300

673 kr

Författare:
Lars Fredborg , Roland Dahlman

Praktisk och lättöverskådlig framställning av de svenska skattereglerna med internationell anknytning. Omfattande hänvisningar i den löpande texten till lagrum, förarbeten, rättsfall samt artiklar i de olika skatteavtalen ökar användbarheten. Behandlar bland annat:

– Grunderna för fysiska och juridiska personers skattskyldighet i Sverige (bosättning, stadigvarande vistelse, hemvist, registrering, verklig ledning)– Sexmånadersregeln/ettårsregeln och andra regler om tjänstgöring utomlands– Fastighet och näringsverksamhet utomlands– Andelar i utländskt företag, kapitalvinster och utländska försäkringar– Begränsat skattskyldigs tjänsteinkomster, fastighet och näringsverksamhet i Sverige– Flyttning till och från Sverige– Arvs- och gåvobeskattningen– Avdrag för utländsk skatt, avräkning av utländsk skatt och andra metoder för undvikande av dubbelbeskattning– Hemortskommun, deklarationsskyldighet och andra taxeringsfrågor– Text och kommentarer till OECD:s modellavtal för undvikande av dubbelbeskattning– Några av de viktigaste svenska dubbelbeskattningsavtalen

Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 304
  • Utgiven: 2003
  • ISBN: 978-913900832-3