.
Internationell beskattning
  • Skatterätt
  • Internationell skatterätt

Internationell beskattning

Roland Dahlman, Lars Fredborg, Elisabet Dahlman Löfgren
60000

600 kr (exkl. moms)

Internationell beskattning

Internationell beskattning

Lagerstatus: Få i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om boken

Denna laghandbok är ett urval och ett fysiskt komplement till den digitala rättskällan Internationell beskattning, som utges av Norstedts Juridik på JUNO.

Boken behandlar svenska rättsregler, och svensk rättspraxis på den internationella beskattningens område, samt en översikt av grunderna i skatteavtalen från ett svenskt perspektiv. Boken är avsedd att utgöra en systematisk kommentar till gällande rätt, inklusive EU-skatterätten och EU-domstolens domar inom området internationell beskattning. Genom omfattande hänvisningar till förarbeten, lagrum och praxis i den löpande texten inklusive en bred historisk kontext, rättsfallsregister och en omfattande och systematiserad litteraturförteckning, lämpar sig boken väl som uppslagsverk.

Boken avser rättsläget per den 30 april 2023 och är uppdaterad t.o.m. SFS 2023:233.