Internationell beskattning
Norstedts Juridik

Internationell beskattning

502800

5,028 kr

Utförlig handbok om svenska rättsregler samt om avtal och praxis för internationell beskattning. De svenska dubbelbeskattningsavtalen beskrivs i löpande text. Därutöver återges de i sin helhet avseende inkomst och förmögenhet, arv och gåva och handräckning samt tillämpliga anvisningar, protokoll och tillägg till avtalen. Avtalen återges både på avtalslandets språk och på svenska såsom de återges i SFS.

Omfattar åtta pärmar som uppdateras med supplement två gånger per år. Pärm 1 behandlar frågeställningarna i löpande text, pärm 2-6 innehåller svenska dubbelbeskattningsavtal och pärm 7-8 innehåller äldre författningar. Roland Dahlman och Elisabet Dahlman Löfgren ansvarar för uppdateringen av lagkommentaren”. Uppdateras vanligtvis två gånger per år.

Laghandboken är uppdaterad fram till det senast utkomna supplementet. Kommande supplement sänds ut automatisk två gånger per år på stående order och debiteras i samband med distributionen av supplementet. Priset varierar beroende på supplementens omfång. Angivet pris avser den uppdaterade laghandboken.
Produktdetaljer: