.
Internationell äktenskapsrätt
  • Familjerätt

Internationell äktenskapsrätt

Ulf Bergquist, Anna Fayad

En kommentar

0
Internationell äktenskapsrätt
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

I denna uppdatering behandlas den ändring av reglerna om barnäktenskap som trädde i kraft 1 januari 2019. Vidare redogörs kortfattat för regeringens direktiv till den pågående utredningen om månggifte, där Bergquist sitter med som expert. Utredningen ska lämna förslag i januari 2020. Troligen kan nya regler om månggifte träda ikraft 1 januari 2021. Ändrade regler i Bryssel II bis-förordningen (bl.a. borttagande av exekvatur) har beslutats den 25 juni 2019. De nya reglerna kommer att träda ikraft 1 augusti 2022. Två nya rättsfall från EU-domstolen avseende Bryssel II bis-förordningen och Rom III-förordningen har också tillagts i denna uppdatering.