.
Internationell äktenskapsrätt
  • Familjerätt

Internationell äktenskapsrätt

Ulf Bergquist, Anna Fayad

En kommentar

Produkt-id: 4338945294380
ID: FF6DD7A737854BFF8525841F003E95E0
Internationell äktenskapsrätt
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

I denna uppdatering behandlas den ändring av reglerna om barnäktenskap som trädde i kraft 1 januari 2019. Vidare redogörs kortfattat för regeringens direktiv till den pågående utredningen om månggifte, där Bergquist sitter med som expert. Utredningen ska lämna förslag i januari 2020. Troligen kan nya regler om månggifte träda ikraft 1 januari 2021. Ändrade regler i Bryssel II bis-förordningen (bl.a. borttagande av exekvatur) har beslutats den 25 juni 2019. De nya reglerna kommer att träda ikraft 1 augusti 2022. Två nya rättsfall från EU-domstolen avseende Bryssel II bis-förordningen och Rom III-förordningen har också tillagts i denna uppdatering.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139019657.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"FF6DD7A737854BFF8525841F003E95E0", "primary"=>"false", "oldfidoid"=>"FF6DD7A737854BFF8525841F003E95E0", "verkid"=>"F804F242773967EF85258125002C860C1", "subject_areas"=>["Familjerätt"], "subjects"=>["Familjerätt"], "subtitle"=>"En kommentar", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1427", "id"=>"B283B28F9B4CF4F2C1257A0D0044A605", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Ulf", "lastname"=>"Bergquist"}, {"contact_id"=>"0719", "id"=>"48EF03AB0457285CC1257EF300353FF4", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Anna", "lastname"=>"Fayad"}], "prodtype"=>"Digital lagkommentar", "printper"=>"Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2017", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139310556", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1A", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2019", "publicerat_datum"=>"2019-09-05", "publicerat_timestamp"=>1567641600}