Intensivövervakning med elektronisk kontroll
Brottsförebyggande rådet/BRÅ

Intensivövervakning med elektronisk kontroll

11800

118 kr

Elektronisk fotboja i stället för fängelse: En utvärdering av intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV) som alternativ till fängelse i högst tre månader. Ca 50 procent av fallen var dömda för rattfylleri. Utvärderingen visar på ekonomiska, sociala och humanitära vinster för alla parter.Se även de två andra rapporterna i serien och Effekter av utslussning med elektronisk fotboja och Fängelse i frihet

Produktdetaljer: