Integritetsskydd vid signalspaning i förvarsunderrättelseverksamhet. Skr. 2019/20:70
Försvarsdepartementet

Integritetsskydd vid signalspaning i förvarsunderrättelseverksamhet. Skr. 2019/20:70

8700

87 kr (exkl. moms)

Regeringens redogörelse av resultatet av den uppföljning och granskning av signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet som genomförts 2018. Skrivelsen är den årliga rapport som riksdagen begärt i samband med riksdagsbehandlingen av lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderättelseverksamhet.

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Försvarsdepartementet
  • Format: Broschyr
  • Omfång: 42
  • Utgiven: 2019
  • Serie: Skr. 2019/20
  • ISBN: SKR1920070
  • Ämnen: Försvar & Säkerhet, Straffrätt & Rättsväsen