Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.
Skr. 2017/18:70
Försvarsdepartementet

Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Skr. 2017/18:70

7600

76 kr (exkl. moms)

Redogöresle för resultatet av den uppföljning och granskning av signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet som genomförts 2016.

Skrivelsen är den årliga rapport som riksdagen begärt i samband med riksdagsbehandlingen av lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Försvarsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 7
  • Utgiven: 2017
  • Serie: Skr. 2017/18:070
  • ISBN/Best.nr: SKR1718070
  • Ämnen: Försvar & Säkerhet, Kommunikation & IT, Offentlig förvaltning