Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Skr. 2018/19:70
Försvarsdepartementet

Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Skr. 2018/19:70

8500

85 kr (exkl. moms)

I skrivelsen redogör regeringen för resultatet av den uppföljning och granskning av signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet som genomförts 2017. Skrivelsen är den årliga rapport som riksdagen begärt i samband med riksdagsbehandlingen av lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Försvarsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 6
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Skr. 2018/19:070
  • ISBN/Best.nr: SKR1819070
  • Ämnen: Försvar & Säkerhet, Kommunikation & IT, Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen