Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.Skr. 2017/18:70
Försvarsdepartementet

Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.Skr. 2017/18:70

7600

76 kr (exkl. moms)

Redogöresle för resultatet av den uppföljning och granskning av signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet som genomförts 2016.Skrivelsen är den årliga rapport som riksdagen begärt i samband med riksdagsbehandlingen av lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.