Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Skr. 2016/17:70
Försvarsdepartementet

Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Skr. 2016/17:70

7600

76 kr (exkl. moms)

Redogör för regeringens resultatet av den uppföljning och granskning av signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet som genomförts 2014.

Skrivelsen är den årliga rapport som riksdagen begärt i samband med riksdagsbehandlingen av lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.
Tryckt upplaga: