Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Skr. 2014/15:27
Försvarsdepartementet

Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Skr. 2014/15:27

7600

76 kr

Redogör regeringens resultatet av den uppföljning och granskning av signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet som genomförts 2013. Skrivelsen är den årliga rapport som riksdagen begärt i samband med riksdagsbehandlingen av lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.
Produktdetaljer: