Integration: rapport 5. Utrikes födda i pensionsåldern
Statistiska centralbyrån/SCB

Integration: rapport 5. Utrikes födda i pensionsåldern

19300

193 kr

De utrikes födda pensionärerna blir allt fler!Sedan 1990 har antalet äldre utrikes födda fördubblats och gruppen passerade 200 000 i antal under 2010. Fram till år 2030 förväntas antalet öka till 400 000 personer. Här beskrivs levnadsvillkoren för den utrikes födda befolkningen 65 år och äldre i jämförelse med inrikes födda i samma ålder. Tar upp inkomster, förvärvsarbetande, familj, sociala relationer, boende, hälsa och fritid.
Leveranstid cirka en vecka.
Produktdetaljer: