Integration
Statistiska centralbyrån/SCB

Integration

19300

193 kr (exkl. moms)

Här beskrivs likheter och skillnader mellan inrikes och utrikes födda i Sverige inom delar av områdena utbildning, arbetsmarknad, inkomst, demokrati och hälsa. Utbildning, arbetsmarknad och demokrati analyserades i integrationsseriens inledande rapport som publicerades år 2008. Inom dessa områden görs en uppföljning medan inkomst och hälsa är nya områden som studeras
Leveranstid cirka en vecka.