Intagna om missbruksvården i anstalt
Brottsförebyggande rådet, BRÅ

Intagna om missbruksvården i anstalt

0

0 kr (exkl. moms)

Finns endast som PDF på Brottsförebyggande rådets hemsida www.bra.se Innehållet finns även med i BRÅ Rapport 2005:03 Kriminalvårdens särskilda narkotikasatsning.
Tryckt upplaga: