.
Institute Excellence Centres - IEC
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Ekonomi
  • Skola och utbildning

Institute Excellence Centres - IEC

En utvärdering av programmet

21400

214 kr (exkl. moms)

Institute Excellence Centres - IEC

Institute Excellence Centres - IEC

  • Utgivare: Vinnova
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 56
  • Utgiven: 2014
  • ISBN/Best.nr: 978-918753718-9
  • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Ekonomi, Skola och utbildning
  • Taggar:

Om publikationen

Forskningsinstituten har en viktig roll i det svenska forskningssamhället och för den industriella utvecklingen. Instituten kompletterar universitet och högskolor och har en speciell betydelse i att bidra till tillväxt och förnyelse för små och medelstora företag.

Programmet Institute Excellence Centers (IEC) startades 2007. Genom programmet finansierades sju institutsbaserade centra under sex år, till och med 2012. Föreliggande rapport presenterar en utvärdering av IEC- programmet genomförd på uppdrag av VINNOVA och KK-stiftelsen..

Utvärderingen visar att det inom programmet skapats nya modeller för samverkan i triangeln av institut, universitet/högskolor och företag. IEC-programmet har visat att denna typ av centrumbildningar vid forskningsinstitut är en framgångsrik modell. I utvärderingen belyses aspekter på ramverk och arbetsformer som visat sig vara framgångsfaktorer i satsningen på ”Institute Excellence Centres”.
Abonnera på Vinnovas rapporter. Teckna stående order