Inspiration för integration
Finansdepartementet

Inspiration för integration

En ESO-rapport om arbetsmarknadspolitik för nyanlända i fem länder

18000

180 kr (exkl. moms)

Sverige är bra på integration. I den internationella så kallade Mipex-rankningen är vi till och med bäst av alla OECD-länder när det gäller lagstiftning och åtgärder för integration. Ändå är sysselsättningsgraden bland utrikes födda avsevärt lägre än för inrikes födda.

I rapporten jämför Patrick Joyce politiken för arbetsmarknadsetablering i Sverige med den politik som förs i fyra länder med liknande förutsättningar: Norge, Danmark, Nederländerna och Tyskland. Rapporten visar bland annat att alla studerade länder – utom Sverige – ställer krav på godkända språktester för permanenta uppehållstillstånd. Vissa länder tillåter asylsökande (som inte fått besked om uppehållstillstånd) att delta i integrationsprogrammen för att snabba på etableringen. Några länder har också infört mer flexibla tidslängder på integrationsprogrammen, för att bättre anpassa dem efter enskilda deltagares behov.
Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESO ligger under Finansdepartementet.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 167
  • Utgiven: 2017
  • Serie: ESO-rapport 2017:07
  • ISBN/Best.nr: 978-913824719-8
  • Ämnen: Arbetsliv, Offentlig förvaltning, Sociala frågor, Språk, Utbildning & Forskning