.
Insolvensrättsliga utlåtanden II
  • Insolvensrätt

Insolvensrättsliga utlåtanden II

Mikael Möller

Ett urval från åren 2016-2020

68400

684 kr (exkl. moms)

Insolvensrättsliga utlåtanden II

Insolvensrättsliga utlåtanden II

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Denna bok är en fristående fortsättning på Insolvensrättsliga utlåtanden (2016) och innehåller ett urval av sakrättsliga, rekonstruktionsrättsliga och konkursrättsliga utlåtanden som författaren skrivit under de fem år som gått sedan första volymen gavs ut.

Utlåtandena presenteras även i del II i anonymiserat men i övrigt autentiskt skick inom ramen för ett antal sammanhållna ämnesteman. Deras tonvikt ligger på den materiella insolvensrätten och behandlar bland annat frågor om borgenärsskydd vid överlåtelse och pantsättning, fordringars uppkomst och status vid offentligt ackord, gäldenärens avtal vid konkurs och företagsrekonstruktion, kvittning i konkurs samt inte minst återvinning i konkurs.

Boken är tänkt att vara ett levande och probleminriktat komplement till den traditionella insolvensrättsliga litteraturen. Den riktar sig primärt till praktiker men bör även vara av intresse för rättsvetare, lärare, studenter och lagstiftare.