.
Insiderinformation
  • Ekonomi
  • Bank- och finansmarknadsrätt
  • Immaterial- och marknadsrätt
  • Redovisning och revision
  • EKO-brott
  • Konkurrens- och marknadsrätt
  • Redovisning och Revision

Insiderinformation

Sigurd Elofsson, Robert Engstedt, Mattias Falck, Fredrik Ljung

Hantering och kontroll

0
Insiderinformation
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Detta är en bok för dig som behöver känna till hur insiderinformation ska hanteras.Att förfoga över insiderinformation kan jämföras med att ha tillgång till en kristallkula. Insiderinformation är nämligen information om omständigheter som ännu inte är allmänt kända och som bedöms väsentligt kunna påverka börskursen. För att inte detta informationsövertag ska missbrukas finns regler för hur insiderinformationen ska skyddas. I ett samhälle som vårt, där kapitalmarknaden får en allt mer central roll, är det särskilt viktigt att vi kan förlita oss på att insiderinformation inte utnyttjas otillbörligt. Annars riskerar tilltron till kapitalmarknaden som en effektiv marknadsplats att skadas.I denna handbok analyseras och jämförs bland annat lagtext, regelverk och risker. Vidare presenteras ett ramverk för intern kontroll avseende hantering av insiderinformation med en serie kontrollfrågor som är utförligt kommenterade. Boken vänder sig i första hand till dig som hanterar insiderinformation yrkesmässigt, till exempel: • insynspersoner i noterade bolag• advokater• revisorer • konsulter.