.
Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden. Brå rapport 2016:20

Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden. Brå rapport 2016:20

En kunskapsöversikt

19300

193 kr (exkl. moms)

Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden. Brå rapport 2016:20

Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden. Brå rapport 2016:20

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Brottsligheten i socialt utsatta områden har kommit alltmer i fokus. Det handlar om både grova brott som skjutningar och narkotikahandel, som vardagsbrott och ordningsstörningar. Problemen har bidragit till att en stor del av de boende känner sig otrygga och har ett svagt förtroende för polisen. Regeringen har därför bett Brå att sammanställa kunskap från forskning och erfarenhet om vilka åtgärder som kan vara verksamma för att komma till rätta med dessa problem.

I rapporten tas följande framgångsfaktorer up:
  • Polisen bör koncentrera sina insatser till platser och tider där mest brott begås, så kallade hot spots
  • Resultaten blir bättre när repressiva polisiära insatser kombineras med insatser av social karaktär
  • Det kan vara effektivt att fokusera på högaktiva kriminella och hårdbevaka dem i kombination med att de erbjuds sociala insatser.
  • Så kallad situationell prevention kan minska tillfällena till brott.
  • Lokalt dialogbaserat polisarbete, i samverkan med andra, kan öka de boendes förtroende för polisen.
Förhoppningen är att rapporten kan vara användbar både för poisen och andra aktörer på lokal nivå och för beslutsfattare på regional och nationell nivå. Beställ ditt exemplar redan idag.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.