Inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E; föreskrifter och allmänna råd
Sjöfartsverket

Inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E; föreskrifter och allmänna råd

6000

60 kr (exkl. moms)

Ändrad genom SJÖFS 2008:56 och SJÖFS 2014:25.

Upphäver och ersätter SJÖFS 2004:18 med ändring i SJÖFS 2005:17.

Produktdetaljer: