Inrättandet av Upphandlingsmyndigheten
Socialdepartementet

Inrättandet av Upphandlingsmyndigheten

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bilandet av en ny myndighet för upphandlingsstöd, Upphandlingsmyndigheten. Myndigheten ska vara en enrådighetsmyndighet och ha ett insynsråd. Utredare ska bl.a. bemanna myndigheten och lämna förslag till instruktion och regleringsbrev. Utredaren ska även vidta de åtgärder som i övrigt krävs för att Upphandlingsmyndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 september 2015.

Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar.
Tryckt upplaga: