Inrättandet av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn
Finansdepartementet

Inrättandet av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn, som ska ha i uppgift att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter samt förvaltningen i kommuner och landsting, med undantag för försvarsmyndigheterna. Myndigheten ska vara en enrådighetsmyndighet.

Utredaren ska bl.a. bemanna myndigheten och lämna förslag till instruktion och regleringsbrev. Utredaren ska vidta de åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 september 2018.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 12
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Dir. 2017:117
  • ISBN/Best.nr: 68717-117
  • Ämnen: Kommunikation & IT, Offentlig förvaltning