Inrättande av försvarsgrensstaber. Prop. 2018/19:18
Försvarsdepartementet

Inrättande av försvarsgrensstaber. Prop. 2018/19:18

8500

85 kr (exkl. moms)

Föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att inrätta organisationsenheter i form av en arméstab, en marinstab och en flygstab i Försvarsmakten samt lokalisera dessa till Enköping, Haninge/Muskö respektive Uppsala.I budgetunderlaget för 2019 (Fö2018/00323/MFI) begärde Försvarsmakten om att få att inrätta försvarsgrensstaber med lokalisering till Enköping (armén), Haninge/Muskö (marinen) och Uppsala (flygvapnet).