Inrättande av Etikprövningsmyndigheten
Utbildningsdepartementet

Inrättande av Etikprövningsmyndigheten

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för etikprövning av forskning som avser människor, Etikprövningsmyndigheten. Myndigheten ska vara en enrådighetsmyndighet med en direktör som myndighetschef.

Utredaren ska bland annat:
  • bemanna den nya myndigheten,
  • lämna förslag till instruktion och regleringsbrev, och
  • vidta de åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2019.

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Utbildningsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 5
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Dir. 2017:127
  • ISBN/Best.nr: 68717-127
  • Ämnen: Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning, Utbildning & Forskning